Opptak fra Norsk urologisk cancergruppes fagmøte Onkologisk Forum 2020

 

Onkologisk Forum 2020 ble gjennomført som digitale faggruppemøter. 

Se andre videoer