Opptak fra Norsk nevroonkologisk interessegruppes fagmøte, Onkologisk Forum 2020

Her finner du opptak fra Nevroonkologisk interessegruppes digitale møte i forbindelse med Onkologisk forum 2020. Grunnet møtets lengde er opptakene fordelt på tre videoer.