Opptak fra Norsk bryst cancer gruppes faggruppemøte, Onkologisk Forum 2020

Onkologisk Forum 2020 ble gjennomført som digitale faggruppemøter.