Onkologisk Forum 2020

PLATINUM SPONSOR

Platinum sponsor Pfizer

Velkommen til digitale faggruppemøter

Norsk lungekreftgruppe

18. november kl. 12:00 - 16:00

Zoom passcode: 181350

Zoom-link, klikk her

Norsk lymfomgruppe

19. november, kl 12:00 - 15:00

Zoom-link, klikk her

Norsk urologisk cancer gruppe

19. november, kl 09:00 - 12:00

Zoom-link, klikk her

IMPRESS

19. november, kl 14:00 - 15:50

Alternativ til Zoom: Oppkobling via Helsenett: Gå inn på join.nhn.no
Trykk på videoknappen og tast inn 715119

Zoom-link, klikk her

PLATINUM SPONSOR 

 Norsk bryst cancer gruppe

 

20. november, kl 09:00 - 12:00

Zoom-link, klikk her

Norsk sarkomgruppe

20. november, kl 09:00 - 12:00

Zoom-link, klikk her

Norsk nevroonkologisk interessegruppe

20. november, kl 09:00 - 16:30

Zoom-link, klikk her

PLATINUM SPONSOR

Annonse Novartis

Hvordan delta på møtene

Faggruppemøtene vil være tilgjengelige som digital møter gjennom kanalen "Zoom". Det er gratis å koble til via Zoom, og man trenger ikke laste ned noe programvare. Det er heller ikke nødvendig å være en registrert bruker hos Zoom for å delta i et møte.

 

For å delta i møtet, klikker man på lenkene over. Eventuelt kan man klikke på lenkene i programmene. For å delta på Zoom-møtet for Norsk lungekreftgruppe må man legge inn passcode når man blir bedt om dette.

 

Du kan bruke datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon med tilgang til internett, men på datamaskin fungerer Zoom best i nettleseren Chrome.
Du trenger ikke noe spesielt utstyr, men du kan vurdere å bruke hodetelefoner for å høre på foredragene, for ikke å forstyrre dine omgivelser.

SILVER SPONSORS