Om Onkologisk Forum

Dyktige fagfolk fra hele landet bidrar til at Onkologisk Forum er en ettertraktet møteplass for alle som jobber innen onkologi i Norge. Det årlige arrangementet bidrar til faglig påfyll og møter med industrien. Styret sørger for at programmet blir variert og at aktuelle temaer innen diagnostikk, behandling, forskning og oppfølging av kreft synliggjøres.

Kontakt oss: Onkologisk Forum Sekretariat 
E-post:  onkforum@gmail.com     |     Telefon: 928 84 399

Styre for Onkologisk Forum 

2019 - arrangert i Tromsø

Styreleder:

Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

Styremedlemmer:

Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF)

Steinar Solberg (Oslo universitetssykehus HF)

Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF)

Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF)

Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret)

Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF)

Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

Se Hovedprogram 2019 


2018 arrangert i Bergen

Styreleder

Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF


Styremedlemmer

Arne Kolstad, Oslo Universitetssykehus HF
Steinar Solberg, Oslo Universitetssykehus HF
Åse Bratland, Oslo Universitetssykehus HF
Tora Skeidsvoll, St. Olavs Hospital HF
Hans Fjøsne, St. Olavs Hospital HF
Hans Petter Eikesdal, Haukeland universitetssykehus HF
Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

2017 arrangert i Oslo

Styreleder

Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus HF


Styremedlemmer

Arne Kolstad, Oslo Universitetssykehus HF
Kristoffer Lassen, Oslo Universitetssykehus HF
Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF
Tora Skeidsvoll, St. Olavs Hospital HF
Hans Fjøsne, St. Olavs Hospital HF
Hans Petter Eikesdal, Haukeland universitetssykehus HF
Terje Risberg, Universitetssykehuset Nord-Norge HF2016 arrangert i Trondheim

Styreleder

Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus HFStyremedlemmer

Erik Wist, Oslo Universitetssykehus HF
Kristoffer Lassen, Oslo Universitetssykehus HF
Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF
Tora Skeidsvoll, St. Olavs Hospital HF
Hans Fjøsne, St. Olavs Hospital HF
Hans Petter Eikesdal, Haukeland universitetssykehus HF
Terje Risberg, Universitetssykehuset Nord-Norge HF


2015 arrangert i Stavanger

Styreleder

Hartwig Körner, Stavanger Universitetssykehus HF

Styremedlemmer

Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus HF
Kristoffer Lassen, Oslo Universitetssykehus HF
Erik Wist, Oslo Universitetssykehus HF
Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF
Tora Skeidsvoll, St. Olavs Hospital HF
Anders Sundan, NTNU
Terje Risberg, Universitetssykehuset Nord-Norge HF


2014 arrangert i Oslo

Styreleder

Tone Ikdahl, Oslo Universitetssykehus HF - Radiumhospitalet


Styremedlemmer

Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus HF
Hartwig Körner, Stavanger Universitetssykehus HF
Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Anders Sundan, NTNU
Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus HF
Tone Skeie-Jensen, Oslo Universitetssykehus HF

2013 arrangert i Bergen

Styreleder


Tone Ikdahl, Oslo Universitetssykehus HF - Radiumhospitalet


Styremedlemmer

Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus HF
Hartwig Körner, Stavanger Universitetssykehus HF
Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Anders Sundan, NTNU

Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus HF
Tone Skeie-Jensen, Oslo Universitetssykehus HF2012 arrangert i Trondheim

Styreleder

Tone Ikdahl, Oslo Universitetssykehus HF - Radiumhospitalet


Styremedlemmer

Stein Kvaløy, Oslo Universitetssykehus HF
Hartwig Körner, Stavanger Universitetssykehus HF
Roy Bremnes, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Gunhild Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus HF
Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus HF
Tone Skeie-Jensen, Oslo Universitetssykehus HF


2011 arrangert i Oslo

Styreleder

Tone Ikdahl, Oslo Universitetssykehus HF - Radiumhospitalet


Styremedlemmer

Stein Kvaløy, Oslo Universitetssykehus HF
Hartwig Körner, Stavanger Universitetssykehus HF
Roy Bremnes, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Gunhild Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus HF
Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus HF
Tone Skeie-Jensen, Oslo Universitetssykehus HF


2010 arrangert i Tromsø

Styreleder

Arne Vibe, St. Olavs Hospital HF


Styremedlemmer

Helga Salvesen, Haukeland universitetssykehus HF
Stein Kvaløy, Oslo Universitetssykehus HF
Tone Ikdahl, Oslo Universitetssykehus HF
Roy Bremnes, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Gunhild Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus HF


2009 arrangert i Oslo

Styreleder

Stein Kvaløy, Oslo Universitetssykehus HFStyremedlemmer

Helga Salvesen, Haukeland universitetssykehus HF
Tone Ikdahl, Oslo Universitetssykehus HF
Arne Vibe, St. Olavs Hospital HF
Roy Bremnes, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Gustav Gaudernack, Oslo Universitetssykehus HF


2008 arrangert i Bergen

Styreleder

Helga Salvesen, Haukeland universitetssykehus HF


Styremedlemmer

Bjørn Østenstad, Ullevål Universitetssykehus HF
Arne Vibe, St. Olavs Hospital HF
Roy Bremnes, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Stein Kvaløy, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Gustav Gaudernack, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF


2007 arrangert i Oslo

Styreleder

Helga Salvesen, Haukeland universitetssykehus HFStyremedlemmer

Bjørn Østenstad, Ullevål Universitetssykehus HF 

Arne Vibe, St. Olavs Hospital HF

Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stein Kvaløy, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Gustav Gaudernack, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF


2006 arrangert i Trondheim

Styreleder

Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF


Styremedlemmer

Gustav Gaudernack, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Helga Salvesen, Haukeland universitetssykehus
Stein Kvaløy, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Arne Vibe, St. Olavs Hospital HF
Bjørn Østenstad, Ullevål Universitetssykehus HF


2005 arrangert i Tromsø

Styreleder

Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HFStyremedlemmer

Gustav Gaudernack, Det Norske Radiumhospital HF
Helga Salvesen, Haukeland universitetssykehus
Gunnar Sæter, Det Norske Radiumhospital HF
Arne Vibe, St. Olavs Hospital HF
Bjørn Østenstad, Ullevål Universitetssykehus HF


2004 arrangert i Oslo

Styreleder

Øyvind Bruland, Det Norske Radiumhospital HF

Styremedlemmer

Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Bjørn Østenstad, Ullevål universitetssykehus HF
Erlend Smeland, Det Norske Radiumhospital HF
Helga Salvesen, Haukeland universitetssykehus
Arne Vibe, St. Olavs Hospital HF


2003 arrangert i Bergen

Styreleder

Øyvind Bruland, Det Norske Radiumhospital HFStyremedlemmer

Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Bjørn Østenstad, Ullevål universitetssykehus
Erlend Smeland, Det Norske Radiumhospital
Helga Salvesen, Haukeland sykehus
Arne Wibe, St. Olavs Hospital HF


2002 arrangert i Oslo

Styreleder

Bjørn Erikstein, Det Norske Radiumhospital


Styremedlemmer

Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Bjørn Østenstad, Ullevål universitetssykehus
Erlend Smeland, Det Norske Radiumhospital
Asgaut Viste, Haukeland sykehus
Bjørn Hagen, St. Olavs Hospital HF


2001 arrangert i Trondheim

Styreleder

Erik Wist, Ullevål sykehus


Styremedlemmer

Bjørn Hagen, St. Olavs Hospital
Asgaut Viste, Haukeland sykehus
Øystein Fodstad, Det Norske Radiumhospital