Om onkologisk forum

Dyktige fagfolk fra hele landet bidrar til at Onkologisk Forum er en ettertraktet møteplass for alle som jobber innen onkologi i Norge. Det årlige arrangementet bidrar til faglig påfyll og møter med industrien. Styret sørger for at programmet blir variert og at aktuelle temaer innen diagnostikk, behandling, forskning og oppfølging av kreft synliggjøres.

Kontakt oss: Onkologisk Forum Sekretariat 
E-post:  onkforum@gmail.com     |     Telefon: 928 84 399

Styre for Onkologisk Forum 

2019 - arrangert i Tromsø

Styreleder:

Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF) 

Styremedlemmer:

Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF)

Steinar Solberg (Oslo universitetssykehus HF)

Åse Bratland  (Oslo universitetssykehus HF)

Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF)

Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret)

Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF)

Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)2018 arrangert i Bergen

Styreleder

Styremedlemmer

Line Bjørge

Arne Kolstad

Oslo Universitetssykehus HF

Haukeland universitetssykehus HF

Steinar Solberg

Oslo Universitetssykehus HF

Åse Bratland

Oslo Universitetssykehus HF

Tora Skeidsvoll

St. Olavs Hospital HF

Hans Fjøsne

St. Olavs Hospital HF

Hans Petter Eikesdal

Haukeland universitetssykehus HF

Tone Nordøy

Universitetssykehuset Nord-Norge HF


2017 arrangert i Oslo

Styreleder

Styremedlemmer

Åslaug Helland

Arne Kolstad

Oslo Universitetssykehus HF

Oslo Universitetssykehus HF

Kristoffer Lassen

Oslo Universitetssykehus HF

Line Bjørge

Haukeland universitetssykehus HF

Tora Skeidsvoll

St. Olavs Hospital HF

Hans Fjøsne

St. Olavs Hospital HF

Hans Petter Eikesdal

Haukeland universitetssykehus HF

Terje Risberg

Universitetssykehuset Nord-Norge HF


2016 arrangert i Trondheim

Styreleder

Styremedlemmer

Åslaug Helland

Erik Wist

Oslo Universitetssykehus HF

Oslo Universitetssykehus HF

Kristoffer Lassen

Oslo Universitetssykehus HF

Line Bjørge

Haukeland universitetssykehus HF

Tora Skeidsvoll

St. Olavs Hospital HF

Hans Fjøsne

St. Olavs Hospital HF

Hans Petter Eikesdal

Haukeland universitetssykehus HF

Terje Risberg

Universitetssykehuset Nord-Norge HF


2015 arrangert i Stavanger

Styreleder

Styremedlemmer

Hartwig Körner

Åslaug Helland

Oslo Universitetssykehus HF

Stavanger Universitetssykehus HF

Kristoffer Lassen

Oslo Universitetssykehus HF

Erik Wist

Oslo Universitetssykehus HF

Line Bjørge

Haukeland universitetssykehus HF

Tora Skeidsvoll

St. Olavs Hospital HF

Anders Sundan

NTNU

Terje Risberg

Universitetssykehuset Nord-Norge HF


2014 arrangert i Oslo

Styreleder

Styremedlemmer

Tone Ikdahl

Åslaug Helland

Oslo Universitetssykehus HF

Oslo Universitetssykehus HF - Radiumhospitalet

Hartwig Körner

Stavanger Universitetssykehus HF

Tone Nordøy

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anders Sundan

NTNU

Halfdan Sørbye

Haukeland universitetssykehus HF

Tone Skeie-Jensen

Oslo Universitetssykehus HF


2013 arrangert i Bergen

Styreleder

Styremedlemmer

Tone Ikdahl

Åslaug Helland

Oslo Universitetssykehus HF

Oslo Universitetssykehus HF - Radiumhospitalet

Hartwig Körner

Stavanger Universitetssykehus HF

Tone Nordøy

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anders Sundan

NTNU

Halfdan Sørbye

Haukeland universitetssykehus HF

Tone Skeie-Jensen

Oslo Universitetssykehus HF


2012 arrangert i Trondheim

Styreleder

Styremedlemmer

Tone Ikdahl

Stein Kvaløy

Oslo Universitetssykehus HF

Oslo Universitetssykehus HF - Radiumhospitalet

Hartwig Körner

Stavanger Universitetssykehus HF

Roy Bremnes

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunhild Mælandsmo

Oslo Universitetssykehus HF

Halfdan Sørbye

Haukeland universitetssykehus HF

Tone Skeie-Jensen

Oslo Universitetssykehus HF


2011 arrangert i Oslo

Styreleder

Styremedlemmer

Tone Ikdahl

Stein Kvaløy

Oslo Universitetssykehus HF

Oslo Universitetssykehus HF - Radiumhospitalet

Hartwig Körner

Stavanger Universitetssykehus HF

Roy Bremnes

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunhild Mælandsmo

Oslo Universitetssykehus HF

Halfdan Sørbye

Haukeland universitetssykehus HF

Tone Skeie-Jensen

Oslo Universitetssykehus HF


2010 arrangert i Tromsø

Styreleder

Styremedlemmer

Arne Vibe

Helga Salvesen

Haukeland universitetssykehus HF

St. Olavs Hospital HF

Stein Kvaløy

Oslo Universitetssykehus HF

Tone Ikdahl

Oslo Universitetssykehus HF

Roy Bremnes

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunhild Mælandsmo

Oslo Universitetssykehus HF


2009 arrangert i Oslo

Styreleder

Styremedlemmer

Stein Kvaløy

Helga Salvesen

Haukeland universitetssykehus HF

Tone Ikdahl

Oslo Universitetssykehus HF

Arne Vibe

St. Olavs Hospital HF

Roy Bremnes

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gustav Gaudernack

Oslo Universitetssykehus HF


2008 arrangert i Bergen

Styreleder

Styremedlemmer

Helga Salvesen

Bjørn Østenstad

Ullevål Universitetssykehus HF 

Haukeland universitetssykehus

Arne Vibe

St. Olavs Hospital HF

Roy Bremnes

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stein Kvaløy

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Gustav Gaudernack

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF


2007 arrangert i Oslo

Styreleder 

Styremedlemmer

Helga Salvesen

Bjørn Østenstad

Ullevål Universitetssykehus HF

Haukeland universitetssykehus

Arne Vibe

St. Olavs Hospital HF

Tone Nordøy

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stein Kvaløy

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Gustav Gaudernack

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF


2006 arrangert i Trondheim

Styreleder 

Styremedlemmer

Tone Nordøy

Gustav Gaudernack

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Helga Salvesen

Haukeland universitetssykehus

Stein Kvaløy

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Arne Vibe

St. Olavs Hospital HF

Bjørn Østenstad

Ullevål Universitetssykehus HF


2005 arrangert i Tromsø

Styreleder

Styremedlemmer

Tone Nordøy

Gustav Gaudernack

Det Norske Radiumhospital HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Helga Salvesen

Haukeland universitetssykehus

Gunnar Sæter

Det Norske Radiumhospital HF

Arne Vibe

St. Olavs Hospital HF

Bjørn Østenstad

Ullevål Universitetssykehus HF


2004 arrangert i Oslo

Styreleder

Styremedlemmer

Øyvind Bruland

Tone Nordøy

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Det Norske Radiumhospital HF

Bjørn Østenstad

Ullevål universitetssykehus HF

Erlend Smeland

Det Norske Radiumhospital HF

Helga Salvesen

Haukeland universitetssykehus

Arne Wibe

St. Olavs Hospital HF


2003 arrangert i Bergen

Styreleder

Styremedlemmer

Øyvind Bruland

Tone Nordøy

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Det Norske Radiumhospital

Bjørn Østenstad

Ullevål universitetssykehus

Erlend Smeland

Det Norske Radiumhospital

Helga Salvesen

Haukeland sykehus

Arne Wibe

St. Olavs Hospital HF


2002 arrangert i Oslo

Styreleder

Styremedlemmer

Bjørn Erikstein

Tone Nordøy

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Det Norske Radiumhospital

Bjørn Østenstad

Ullevål universitetssykehus

Erlend Smeland

Det Norske Radiumhospital

Asgaut Viste

Haukeland sykehus

Bjørn Hagen

St. Olavs Hospital HF2001 arrangert i Trondheim

Styreleder

Styremedlemmer

Erik Wist

Bjørn Hagen

St. Olavs Hospital

Ullevål sykehus

Asgaut Viste

Haukeland sykehus

Øystein Fodstad

Det Norske Radiumhospital

Det Norske Radiumhospital

Universitetssykehuset Nord-Norge HF