Onkologisk Forum - Forskningspriser

Søknadsfristen for Onkologisk forums forskningspriser har gått ut.

Onkologisk Forums Ung Forsker Pris 2019

Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris på kr. 100.000 til en ung forsker. En pris som er ment til å stimulere yngre forskere.

Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel ha disputert. Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.

Søknad må inneholde et resymé og vurdering av søkerens beste artikler (maks 2 sider) Referanseliste og relevant CV bes vedlagt.

Søknad sendes til Onkologisk Forum Sekretariatet mbe@ous-hf.no

Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte.

Årets vinner forventes å holde en forelesning på forumets konferanse i Tromsø 21. -22. november 2019

Spørsmål rettes til Moya Berli mbe@ous-hf.no

Søknadsfrist: fredag 11. oktober 2019

Last ned pdf av utlysningen her.


Kolbjørn Brambanis Kreftforskningspris 2019

Kolbjørn Brambanis legat for kreftforskning, i samarbeid med Onkologisk Forum, deler i år ut et kreftforskningsstipend på kr. 200.000.

Prisen er ment til å stimulere yngre medisinere som har behov for økonomisk støtte for å ferdigstille sitt PhD -arbeide, og som et tilskudd til fortsatt forskningsarbeid etter avlagt PhD.

Kandidaten skal være i gang med forskningsarbeidet. Leger som arbeider med kreft hos barn og unge oppfordres til å søke.Pengene skal brukes til å fremme egen forskning blant annet ved et forskningsopphold utenlands.

Søknad må inneholde et resyme og vurdering av søkerens beste artikler samt oversikt over planlagt bruk av stipendet). Referanseliste og relevant CV bes vedlagt. (maks 2 sider). Søknaden skal skrives på engelsk.

Sendes til Onkologisk Forum Sekretariatet ved Moya Berli mbe@ous-hf.no

Søknadene vil vurderes av en ekstern komite og avgjørelse fattes av styret i Kolbjørn Brambinis legat, og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte. Årets mottager forventes å orientere om forskningsarbeidet ved Onkologisk Forums konferanse i Tromsø 21. -22. november 2019

Søknadsfrist: fredag 4. oktober 2019

Last ned pdf av utlysningen her.