Text

Faggruppene i Onkologisk Forum

Text

NBCG

Norsk Bryst Cancer Gruppe

Text

NGICG

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Text

NLCG

Norsk Lungecancergruppe

Text

Lymfom og Hematologi

Norsk Lymfomgruppe og Norsk
Selskap for Hematologi

Text

NFGO

Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi

Text

Norsk Melanom Gruppe

Text

NUCG

Norsk Urologisk Cancer Gruppe

Program kommer


Text

Palliativ Medisin

Norsk Gruppe for Palliativ Medisin

Text

NNTG

Norsk Neuro Endokrin Tumorgruppe


Text

Norsk Forening for Hode- og Halskreft

Text

Norsk Sarkom Gruppe

Text

Seneffekter

Text

Onkologisk Forum - e-post: onkforum@gmail.com

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon