Faggruppene i Onkologisk Forum

NBCG

Norsk Bryst Cancer Gruppe

Hjemmeside NBCG Program 2020

NGICG

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Hjemmeside NGICG

NLCG

Norsk Lungekreftgruppe

Hjemmeside NLCG Program 2020

Lymfom og Hematologi

Norsk Lymfomgruppe og Norsk
Selskap for Hematologi

Program 2020

NFGO

Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi

Program 2020

Norsk Melanom Gruppe

Hjemmeside NMG

Norsk nevroonkologisk interessegruppe

Program 2020

NUCG

Norsk Urologisk Cancer Gruppe

Program 2020

Palliativ Medisin

Norsk Gruppe for Palliativ Medisin

Hjemmeside NGPM

NNTG

Norsk Neuro Endokrin Tumorgruppe

Program 2020

Norsk Forening for Hode- og Halskreft

Hjemmeside NFHH

Norsk Sarkomgruppe

Hjemmeside Sarkom Program 2020

Seneffekter

Hjemmeside Seneffekter

IMPRESS

Program 2020