Text

Kolbjørn Brambanis Kreftforskningspris 2019

Søknadsfristen for Onkologisk forums forskningspriser har gått ut.

TextText

Kolbjørn Brambanis legat for kreftforskning, i samarbeid med Onkologisk Forum, deler i år ut et kreftforskningsstipend på kr. 200.000.


Prisen er ment til å stimulere yngre medisinere som har behov for økonomisk støtte for å ferdigstille sitt PhD -arbeide, og som et tilskudd til fortsatt forskningsarbeid etter avlagt PhD.


Kandidaten skal være i gang med forskningsarbeidet. Leger som arbeider med kreft hos barn og unge oppfordres til å søke.Pengene skal brukes til å fremme egen forskning blant annet ved et forskningsopphold utenlands.


Søknad må inneholde et resyme og vurdering av søkerens beste artikler samt oversikt over planlagt bruk av stipendet). Referanseliste og relevant CV bes vedlagt. (maks 2 sider). Søknaden skal skrives på engelsk.


Sendes til Onkologisk Forum Sekretariatet ved Moya Berli mbe@ous-hf.no


Søknadene vil vurderes av en ekstern komite og avgjørelse fattes av styret i Kolbjørn Brambinis legat, og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte. Årets mottager forventes å orientere om forskningsarbeidet ved Onkologisk Forums konferanse i Tromsø, 21.-22. november 2019. 


Søknadsfrist: fredag 4. oktober 2019Button
Text

Onkologisk Forum - e-post: onkforum@gmail.com

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon