Påmelding Onkologisk Forum 2020

Påmelding til Onkologisk Forum 2020 vil komme så snart detaljer rundt det alternative arrangementet mtp smittevernsituasjonen blir avklart. Det er ingen plenumssesjoner på årets konferanse, kun faggruppemøter.. Har du spørsmål, ta kontakt på onkforum@gmail.com.