ONKOLOGISK FORUM  
19. - 20.  november 2020

Scandic Holmenkollen Park Hotell, Oslo

Gjennomføring av årets konferanse

Vi jobber med å  tilpasse formatet for årets konferanse. Flere av de nasjonale faggruppene ønsker å  gjennomføre sine møter ved Scandic Holmenkollen Park Hotell. I tillegg håper vi å kunne legge ut foredragene på nettet i etterkant av møtene.

Det blir ingen felles plenumssesjoner i år kun fagmøtene som fordeles over flere dager. Mer informasjon vedrørende Faggruppeprogrammene samt påmelding vil bli lagt ut på nettsidene så snart som mulig.
.

Alle stedlige møter vil følge COVID – 19 smittevernretningslinjer for helsepersonell.