Ung Forskerpris 2017


Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris på kr. 50.000 til en ung forsker. En pris som er ment til å stimulere unge forskere. Les mer om ung forskningspris her.

Kolbjørn Brambani Stipend


Kolbjørn Brambanis legat for kreftforskning, i samarbeid med Onkologisk Forum, deler i år ut et kreftforskningsstiped på kr. 200.000. Stipendet er ment til å stimulere yngre medisinere som har behov for økonomisk støtte for å ferdigstille sitt PhD-arbeide, og som et tilskudd til fortsatt forskningsarbeid etter avlagt PhD.

Les mer om stipendet her.