Faggruppene i Onkologisk Forum
NBCG
Norsk Bryst Cancer Gruppe
Hjemmeside
Program 2017

NGICG
Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe
Hjemmeside
Program 2017

NLCG
Norsk Lungecancergruppe
Hjemmeside
Lymfom og Hematologi
Norsk Lymfomgruppe og Norsk
Selskap for Hematologi
Program 2017


NFGO
Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi
Hjemmeside
Program 2017

Norsk Melanom Gruppe

Hjemmeside
Program 2017NUCG
Norsk Urologisk Cancer Gruppe
Program 2017

Nevroonkologisk

Norsk Nevroonkologisk Interessegruppe

Palliativ Medisin
Norsk Gruppe for Palliativ Medisin
Hjemmeside

Norsk Forening for Hode- og Halskreft
Hjemmeside

Norsk Sarkom Gruppe
Hjemmeside
Program 2017

NNTG

Norsk Neuro Endokrin Tumorgruppe

Seneffekter
Hjemmeside