Faggruppene i Onkologisk Forum
NBCG
Norsk Bryst Cancer Gruppe
Hjemmeside
Program 2017 (kommer)

NGICG
Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe
Hjemmeside
Program 2017 (kommer)

NLCG
Norsk Lungecancergruppe
Hjemmeside
Program 2017 (kommer)
Lymfom og Hematologi
Norsk Lymfomgruppe og Norsk
Selskap for Hematologi
Program 2017 (kommer)


NFGO
Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi
Hjemmeside
Program 2017 (kommer)

Norsk Melanom Gruppe

Hjemmeside
Program 2017 (kommer)NUCG
Norsk Urologisk Cancer Gruppe
Program 2017 (kommer)

Nevroonkologisk

Norsk Nevroonkologisk Interessegruppe
Program 2017 (kommer)

Palliativ Medisin
Norsk Gruppe for Palliativ Medisin
Hjemmeside
Program 2017 (kommer)
Norsk Forening for Hode- og Halskreft
Hjemmeside

Norsk Sarkom Gruppe
Hjemmeside
Program 2017 (kommer)

NNTG

Norsk Neuro Endokrin Tumorgruppe

Seneffekter
Hjemmeside
Program 2017 (kommer)