Velkommen til Bergen, 15. - 16. november 2018
Program og påmelding er under utarbeidelse.